Usługi medyczne 

 

Wykonując domową opiekę nad Chorym realizujemy zadania zalecone przez szpital oraz współpracujemy z Jego lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową bez zmiany przynależności Chorego do dotychczasowego rejonu.

 

Zakład specjalizuje się w opiece pielęgniarskiej wykonywanej w domu pacjenta, obejmującej podstawowe czynności pielęgnacyjne oraz specjalistyczne pielęgniarskie procedury medyczne.

 

Ponad to oferujemy odpłatne usługi opiekuńcze i pielęgniarskie dla osób indywidualnych, dla placówek szkolnych, przedszkolnych, kolonijnych i wczasowych oraz firm potrzebujących kadry medycznej.

 

Dla Zakładów Opieki Zdrowotnej i Opiekuńczych NPZOZ „Cordimed” oferuje usługi z zakresu specjalistycznego pielęgniarstwa i nadzoru epidemiologicznego w ramach posiadanych uprawnień.